top of page

Så får unga tjejer hjälp till återhämtning i naturskön miljöMed hjälp av terapihundar, naturskön miljö, social samvaro i grupp, föreläsningar och praktiska övningar ska unga tjejer som lider av psykisk ohälsa få ökad affektkompetens och känna större välbefinnande.

– Deltagarna kommer få möjligheten att lära i en trygg omgivning, fylld av kunskap, säger projektledaren Lena Stenvall.


Varför känner vi som vi känner och varför gör vi som vi gör? Det kommer deltagarna i kursen att försöka sätta ord på och förklara under åtta kurstillfällen på Medlefors Folkhögskola med start den 22 augusti.


Riktar sig till unga tjejer

Kursen är en del i projektet Ung Resurs och kommer att ledas av Lena Stenvall, med hjälp av projektledaren Elin Gren. Den riktar sig till unga tjejer i åldrarna 16-24 år som lider av psykisk ohälsa. Alla insatser vilar på självmedkänsla som förhållningssätt.


I mitten av juni kommer det att hållas en informationsträff om kursen på Medlefors Folkhögskola, där det även kommer bjudas på fika.


Terapihundar och naturskön miljö

Vid kursen, som är uppdelad i åtta tillfällen, kommer deltagarna vid varje tillfälle att äta lunch, vara utomhus i natursköna Medleforsparken, få umgås med terapihundarna Bob och Hugo och få social samvaro genom att vara i en grupp.

– Hundarna har ofta en lugnande inverkan från ett nervsystem till ett annat, vilket är en viktig ingrediens för att läka tillitsskador. Det är viktigt att känna sig lugn och trygg för att kunna ta in, lära och förändras under kursen, berättar Lena Stenvall.


Deltagarna ska genom kursen få ökad affektkompetens och känsla av sammanhang, ökad känsla av allmänt välbefinnande, minskad känsla av utanförskap och bättre förutsättningar att förändra sitt liv.

– Att tänka på kontexten i det här sammanhanget är nytt. Kontexten är otroligt viktig för att man ska kunna ta till sig ny information och göra förändringar i sitt liv.


Orsak till dåligt mående

Under kursen får deltagarna bland annat lära sig att sätta ord på hur de mår och enkla verktyg för att ta sig ur dåligt mående.

– Den stress man känner då man lever i till exempel en osund relation gör att man till slut tappar den kognitiva förmågan. Man hamnar i ett “survival mode” och då finns inte utrymme för att lära sig nya saker. Under våra träffar kommer jag visa upp en förklaringsmodell som beskriver vad som ligger bakom att vi beter oss som vi gör. Det blir lättare att förändra ett beteende då vi är medvetna om orsaken till det.


Deltagarna kommer få utröna vilka strategier som är hjälpsamma på sikt och vilka som inte är det.

– I osunda relationer och miljöer tvingas vi göra osunda saker för att överleva. En tjej som befinner sig i en osund relation har ofta uppmärksamheten riktad på “vad ska jag göra för att det ska bli bra?”. Att förstå att en del i osunda relationer är att det inte är meningen att det ska kännas bra. Osunda relationer bygger på otrygghet och oförutsägbarhet och därför finns det inte något “rätt sätt” att vara. Men att vara upptagen med de tankarna tar enormt mycket kraft och energi, menar Lena Stenvall.


Lär känna våra affekterna

Kursen innehåller psykoedukation då deltagarna får lära sig om hur vi människor fungerar och får ett språk för hälsa och ohälsa. Deltagarna kommer att få göra praktiska övningar där de får tillfälle att känna vad det är som utmanar, vad som intresserar och vad som skapar trygghet.

– Vi kommer att blanda teori med praktik. Vid varje tillfälle kommer vi göra övningar kopplade till de affekter som vi pratar om. Det ger möjlighet till att skapa nya kroppsminnen.


Vi människor har nio grundkänslor. De första fyra tillfällena kommer att gå ut på att gå djupare in på dessa och lära sig mer om dem.

– Man brukar ofta prata om triggers, intryck som utlöser flashbacks, men vi kommer istället fokusera på “glimmers”. Det är intryck som utlöser bra beteenden och väcker goda känslor till liv. Deltagarna kommer att få kartlägga sina “glimmers”.


Några av våra grundaffekter:

  • Glädje

  • Intresse

  • Förvåning

  • Avsmak

  • Avsky

  • Ilska

  • Sorg

  • Rädsla

  • Skam

Kursen är en del av ESF-projektet Ung Resurs som drivs av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

bottom of page