top of page

Så motverkar samarbetet avhopp från skolanFör ungdomar som hoppar av gymnasiet är det lätt att hamna utanför systemet och bli en hemmasittare.

Ung Resurs är ett projekt som stödjer unga som är på väg att hoppa av skolan eller som redan hoppat av.

“Vi kan till exempel hjälpa till med en praktikplats, samtidigt som ungdomen kan fortsätta gymnasiet några dagar i veckan”, säger Elin Gren, projektledare för Ung Resurs.


När Ungdomshälsan och gymnasieskolornas arbete inte längre räcker till för att stödja elever som är på väg att hoppa av skolan rycker Ung Resurs in. Ungdomshälsan och skolorna vet inte alltid hur de ska hjälpa elever som är på väg att hoppa av gymnasiet och det finns inte tillräckligt med resurser att stödja dem.


Kommunens aktivitetsansvar, KAA, träder in när ungdomen väl har hoppat av skolan och deras ansvar är då att stötta och hitta något meningsfullt att göra för ungdomar under 20 år.

Det är lättare att göra något före eleven hoppat av, därför jobbar Ung Resurs mycket proaktivt för att undvika ett avhopp. Resurserna är alldeles för små på kommunen för att kunna stödja de ungdomar som hoppat av och där kliver vi in och täcker en del av den luckan, säger projektledaren Elin Gren.


Blandar praktik med studier

Marléne Eriksson, studie- och yrkesvägledare på Anderstorpsgymnasiet, tycker att det känns bra att Ung Resurs nu finns att tillgå.

Handledarna är lätta att kommunicera med och det går snabbt att få kontakt med dem.


Hon tycker att handledarna är bra på att få ut eleverna i praktik och att hålla kontakt med eleven och arbetsplatsen under praktikperioden.

Ung Resurs är ett bra komplement till KAA. Främst med tanke på att eleven som kanske funderar på att hoppa av gymnasiet kan fångas upp snabbare. Man kan ordna en individuell studieplan där eleven får gå kvar i skolan några dagar i veckan och vara ute på praktik några dagar, säger hon.


“En bra fördelning”

På Ungdomshälsan jobbar två psykologer, en socionom och en barnsjuksköterska, samtidigt som de har tillgång till en läkare och en dietist en gång i veckan. Verksamheten riktar sig mot ungdomar mellan 16-22 år.


Ungdomshälsan hjälper ungdomar under en kort och intensiv period, men om den hjälpen inte räcker kan andra resurser behöva rycka in.

Samarbetet med Ung Resurs är mycket värt för oss. Det blir en bra fördelning då vi kan jobba med måendet hos oss och Ung Resurs hjälper ungdomarna att komma igång med praktik eller jobb till exempel. Samtidigt hänger allt ihop. Då ungdomen får komma ut i praktik eller kommer tillbaka till skolan och lyckas så blir oftast måendet bättre också, säger Pia Broman Lindberg, socionom på Ungdomshälsan.


Stödjer ungdomar till sysselsättning

I dag har Ung Resurs 17 ungdomar som de stödjer på olika sätt för att komma framåt, målet är att ha 20 innan projektet avslutas. Ungdomarna handleds av Elin Gren och Bernth Brännström, som de träffar minst en gång i veckan. Stödet kan bestå i att hitta mål och motivation, hjälpa att söka praktik och jobb, träna inför jobbintervju och hjälp med kontakt med andra myndigheter.


För en ungdom som suttit hemma länge, eller kanske misslyckats gång på gång på arbetsmarknaden kan det vara ett långt steg att ta sig ut på praktik.

Därför är det så bra att handledarna på Ung Resurs kan följa med ungdomen till praktikplatsen första gångerna och vara med som ett stöd hela vägen. Då ungdomen får känna att de lyckas får de också större självförtroende och växer, säger Pia Broman Lindberg.


Det kan handla om ungdomar som är i behov av hjälp från flera olika instanser som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och vården. Då hjälper Ung Resurs till med att samordna kontakterna.


Satsar på individanpassat stöd

Handledarna på Ung Resurs lyssnar in ungdomens behov och anpassar stödet individuellt. Ungdomar som vill ha stöd får det snabbt från Ung Resurs.

Det bästa med Ung Resurs är att de lyssnar in och anpassar stödet efter individens behov, istället för tvärtemot. På många andra ställen är det så att ungdomen ska passa in i en mall eller att det ställs särskilda krav för att de ska få hjälp. De allra flesta som vill ha hjälp av Ung Resurs får det, säger Pia Broman Lindberg.


Ungdomshälsan har remitterat flera ungdomar till Ung Resurs och alla har varit nöjda med det stöd de fått.

Vi har sett flera lyckade resultat där ungdomar kommit ut i praktik, gått tillbaka till skolan eller börjat jobba, samtidigt som självförtroendet och måendet förbättrats. Ibland har utvecklingen skett väldigt snabbt. I vissa fall behövs bara rätt stöd under en kort tid för att stor förändring ska ske. Ibland behöver ungdomen bara en person som har den lilla extra tiden till att lyssna på dem, säger Pia Broman Lindberg.


bottom of page