top of page

Unga arbetslösa får hjälp ut i arbetslivet


Handledarna Bernth Brännström och Elin Gren hjälper ungdomar som befinner sig långt ifrån studier eller arbetsmarknaden att komma närmare sina mål.

Unga vuxna som befinner sig långt ifrån studier eller arbetsmarknad faller ofta mellan stolarna. Därför startades projektet Ung Resurs som skapar en väg framåt för ungdomarna.

– Vi stöttar och motiverar, samtidigt som vi fungerar som en lotsfunktion till olika myndigheter och instanser, berättar Elin Gren, projektledare och handledare.


Enkelt, tryggt och tillgängligt – det är några av nyckelorden som genomsyrar projektet Ung Resurs. Målet är att få unga vuxna som av olika anledningar befinner sig långt ifrån studier eller arbetsmarknad att komma närmare sina mål.


Samma handledare coachar genom hela processen

I projektet får ungdomarna arbeta med handledarna Elin Gren och Bernth Brännström. De träffas varje vecka för att skapa en nära relation och utforma en individuell plan.

– Vi börjar med att lära känna ungdomarna och nysta i vad de behöver stöd med och vad deras egna önskemål är, säger Elin Gren.

Stödet utformas sedan individuellt efter ungdomens önskemål och behov. Det kan exempelvis bestå av hjälp och råd i kontakt med olika myndigheter, studiebesök, hitta en praktikplats eller att söka jobb eller utbildning.

– Vi ställer inga krav på ungdomarna och det verkar vara en framgångsfaktor. Istället försöker vi motivera dem. Vi tycker också att det är viktigt att vara så tillgängliga som möjligt för ungdomarna, säger Bernth Brännström.


En lotsfunktion till olika instanser

Ett virrvarr av kontakter med olika instanser som Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, sjukvården, skolan och Försäkringskassan - det är inte sällan den verklighet unga vuxna som står långt ifrån studier eller arbetsmarknad står inför.

– Där försöker vi hjälpa till att guida och vara den sammankopplande länken. Vi hjälper till med kontakter med olika myndigheter och instanser och ser att behovet av en sådan här lotsfunktion är jättestor, säger Elin Gren.

– På alla dessa olika instanser är det ofta så att handläggare byts ut och ungdomen får träffa nya varje gång. Det minskar deras motivation att komma på möten, vilket gör att allt stannar upp. I vårt projekt har de en handledare som följer med dem hela vägen, säger Bernth Brännström.


Kartlägger utvecklingspotentialen bland myndigheterna

Förutom att hjälpa och stötta ungdomarna gör man även en kartläggning inom projektet. Där tar man reda på hur myndigheter kan strukturera sina insatser på ett sätt som skapar långsiktiga insatser för att förebygga utanförskap, och hur de kan stötta ungdomar som är i behov på bästa sätt.

– Här tar vi tillvara på ungdomars erfarenheter av att befinna sig i utsatta lägen. Ungdomarna har ofta mycket erfarenheter från kontakt med myndigheter och den tar vi till oss som expertkunskap, menar Elin Gren.


Arbetet baseras på stor studie

Arbetet i Ung Resurs genomförs med hjälp av verktyget SKAPA, som i sin tur baseras på resultaten från en stor dansk forskningsstudie, BIP – Beskaeftigelses Indikator Projektet. I studien följde man 4 000 arbetslösa personer i 4 års tid och genomförde 27 000 enkäter med deltagare och handläggare. Målet var att mäta stegförflyttningar för att se vilka av deltagarna som mest ökade sannolikheten till att komma ut i arbete. Resultaten visade bland annat tt byte av handläggare var förödande, likaså om handläggarens tro på individen var låg. Studien visade vidare på vikten av att genomföra samordnade och parallella insatser och att aldrig låta deltagarna stå utan aktiviteter, då avsaknad av aktiva insatser tydligt visade på tillbakagång i utvecklingen mot ett arbete.


Deltagarna i Ung Resurs har var tredje månad skattat sig mellan 1-5 (där 1 är lägst och 5 är högst) i 6 olika indikatorer – hälsa, samarbetsförmåga, kompetenser, vardag och nätverk, klara ett arbete samt möjligheter att nå ett arbete. Utifrån skattningen har handledarna tillsammans med ungdomen skapat en handlingsplan. Tanken är att ungdomen ska utvecklas, ska skatta sig högre över tid och därmed ha kommit ett eller ett par steg närmare ett arbete eller studier.Fakta om Ung Resurs

  • Är ett ESF-projekt som ägs av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, och som medfinansieras av Skellefteå och Norsjö kommuner och Region Västerbotten.

  • Drivs av projektledaren och handledaren Elin Gren och handledaren Bernth Brännström, som är anställda av Solkraft, Skellefteå kommun.

  • Bedrivs under perioden 2021-02-01 – 2023-02-28.

  • Riktar sig till personer mellan 16-24 år i Skellefteå och Norsjö. Just nu deltar 17 ungdomar, men fler har ansökt och målet är att ta in 20 deltagare.

  • Remittenter är gymnasieskolorna, Ungdomshälsan, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten i Skellefteå kommun, samt socialtjänsten i Norsjö kommun.
bottom of page